Detail publikace

Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje

KAŠPÁREK, J.

Originální název

Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje

Český název

Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek se zabývá zjišťováním silových a momentových parametrů při používání mobilního jeřábu les-ního těžebního stroje v jeho mezních provozních stavech. Před samotnou simulací jsou zjišťovány základní předpoklady funkčnosti mobilního jeřábu a tedy i stroje pomocí analytických výpočtů pro různé mezní stavy stroje. Dynamické zatěžování lesního harvestoru je provedeno simulací v prostředí MBS (Multi Body System) s ohledem na mezní fyzikální možnosti hydraulických komponent a při zachování funkčnosti stroje podle před-chozích analytických výpočtů. Příspěvek popisuje přípravu na numerickou simulaci a použití vícepolohového simulování pro vytvoření zdvihové mapy ze zdvihových křivek jeřábu. Silové parametry v jednotlivých vazbách mechanismu jeřábu zjištěné při simulaci budou mít dále uplatnění při pevnostní kontrole jak samotného mobil-ního jeřábu, tak i rámu harvestorového stroje.

Český abstrakt

Tento příspěvek se zabývá zjišťováním silových a momentových parametrů při používání mobilního jeřábu les-ního těžebního stroje v jeho mezních provozních stavech. Před samotnou simulací jsou zjišťovány základní předpoklady funkčnosti mobilního jeřábu a tedy i stroje pomocí analytických výpočtů pro různé mezní stavy stroje. Dynamické zatěžování lesního harvestoru je provedeno simulací v prostředí MBS (Multi Body System) s ohledem na mezní fyzikální možnosti hydraulických komponent a při zachování funkčnosti stroje podle před-chozích analytických výpočtů. Příspěvek popisuje přípravu na numerickou simulaci a použití vícepolohového simulování pro vytvoření zdvihové mapy ze zdvihových křivek jeřábu. Silové parametry v jednotlivých vazbách mechanismu jeřábu zjištěné při simulaci budou mít dále uplatnění při pevnostní kontrole jak samotného mobil-ního jeřábu, tak i rámu harvestorového stroje.

Klíčová slova

mobilní jeřáb, lesní harvestor, zdvihová křivka, stabilita stroje, numerická simulace

Rok RIV

2013

Vydáno

01.12.2013

Nakladatel

Univerzita J. E. Purkyně, FVTM

Místo

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

ISSN

1211-4162

Periodikum

Strojírenská technologie

Ročník

XVIII

Číslo

3

Stát

CZ

Strany od

9

Strany do

10

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT104807,
 author="Jaroslav {Kašpárek}",
 title="Simulace dynamického procesu těžby mobilního jeřábu lesního těžebního stroje",
 annote="Tento příspěvek se zabývá zjišťováním silových a momentových parametrů při používání mobilního jeřábu les-ního těžebního stroje v jeho mezních provozních stavech. Před samotnou simulací jsou zjišťovány základní předpoklady funkčnosti mobilního jeřábu a tedy i stroje pomocí analytických výpočtů pro různé mezní stavy stroje. Dynamické zatěžování lesního harvestoru je provedeno simulací v prostředí MBS (Multi Body System) s ohledem na mezní fyzikální možnosti hydraulických komponent a při zachování funkčnosti stroje podle před-chozích analytických výpočtů. Příspěvek popisuje přípravu na numerickou simulaci a použití vícepolohového simulování pro vytvoření zdvihové mapy ze zdvihových křivek jeřábu. Silové parametry v jednotlivých vazbách mechanismu jeřábu zjištěné při simulaci budou mít dále uplatnění při pevnostní kontrole jak samotného mobil-ního jeřábu, tak i rámu harvestorového stroje.",
 address="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 chapter="104807",
 institution="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 number="3",
 volume="XVIII",
 year="2013",
 month="december",
 pages="9--10",
 publisher="Univerzita J. E. Purkyně, FVTM",
 type="journal article - other"
}