Publication detail

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

ŽÁČKOVÁ, M. KOŘÍNKOVÁ, J.

Original Title

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

Czech Title

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

Language

cs

Original Abstract

Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.

Czech abstract

Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.

Documents

BibTex


@inbook{BUT104325,
 author="Markéta {Žáčková} and Jana {Kořínková}",
 title="Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích",
 annote="Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Smuteční síň v Brně-Židenicích",
 chapter="104325",
 edition="mimo edici",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="december",
 pages="113--155",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book chapter"
}