Detail publikace

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

ŽÁČKOVÁ, M. KOŘÍNKOVÁ, J.

Originální název

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

Český název

Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.

Český abstrakt

Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.

Klíčová slova

výtvarné umění, gesamtkunstwerk, architektura, urbanismus, legislativa, památková péče, pohřebnictví, hřbitov, socialismus, moderna, životní prostředí, komunální politika, občanské iniciativy, Brno, Židenice, Ivan Ruller

Rok RIV

2013

Vydáno

20.12.2013

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4838-4

Kniha

Smuteční síň v Brně-Židenicích

Edice

mimo edici

Číslo edice

1.

Strany od

113

Strany do

155

Strany počet

43

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT104325,
 author="Markéta {Žáčková} and Jana {Kořínková}",
 title="Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích",
 annote="Kolektivní monografie Smuteční síň v Brně-Židenicích pojednává o realizaci architekta Ivana Rullera z let 1979–1983, která je významným příkladem české poválečné funerální architektury a zároveň příkladem stavby, jež v důsledku nedostatečné údržby zchátrala a jejíž existence je v současnosti ohrožena. Příspěvek se zaměřuje na okolnosti vzniku tohoto socialistického gesamtkunstwerku, ochranu architektonických a uměleckých památek z let 1945–1989 a na roli občanských iniciativ v tomto procesu. Dále je popsáno legislativní zakotvení spolupráce architekta a výtvarného umělce v socialistickém Československu a zvážení možnosti záchrany tohoto význačného architektonického díla. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci architekta Rullera s výtvarnými umělci, kteří se podíleli na výtvarném řešení židenické smuteční síně, včetně uvedení soupisu uměleckých děl.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Smuteční síň v Brně-Židenicích",
 chapter="104325",
 edition="mimo edici",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2013",
 month="december",
 pages="113--155",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book chapter"
}