Patent detail

Nanášecí zařízení a způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů

ŘEZNÍČEK, M. JANKOVSKÝ, J. BURŠÍK, M.

Patent type

Patent

Abstract

Nanášecí zařízení pro vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů, které obsahuje hubici opatřenou na jednom svém konci hubicovým těsněním, přičemž druhý konec hubice je zaústěn do tlakového regulátoru, přičemž nanášecí zařízení dále obsahuje nádobku s médiem. Způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů, kde do otvoru vytvořeného v materiálu se podtlakem vytvořeným na horním konci otvoru spodním koncem otvoru nasaje do otvoru médium a následně po zaplnění vnitřního otvoru tímto médiem se médium z otvoru vypustí spodním koncem přetlakem vytvořeným na horním konci otvoru.

Keywords

prokovení otvorů, vodivá pasta, keramika, malé otvory, mikrovlnné rezonátory

Patent number

304189

Date of registration

06.11.2013

Date of expiry

06.11.2016

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně

www

Documents