Detail patentu

Nanášecí zařízení a způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů

ŘEZNÍČEK, M. JANKOVSKÝ, J. BURŠÍK, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Nanášecí zařízení pro vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů, které obsahuje hubici opatřenou na jednom svém konci hubicovým těsněním, přičemž druhý konec hubice je zaústěn do tlakového regulátoru, přičemž nanášecí zařízení dále obsahuje nádobku s médiem. Způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů, kde do otvoru vytvořeného v materiálu se podtlakem vytvořeným na horním konci otvoru spodním koncem otvoru nasaje do otvoru médium a následně po zaplnění vnitřního otvoru tímto médiem se médium z otvoru vypustí spodním koncem přetlakem vytvořeným na horním konci otvoru.

Klíčová slova

prokovení otvorů, vodivá pasta, keramika, malé otvory, mikrovlnné rezonátory

Číslo patentu

304189

Datum zápisu

06.11.2013

Datum skončení platnosti

06.11.2016

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty