Product detail

Automatické hodnocení cytotoxicity z obrazů fluorescenční mikroskopie

MONDEKOVÁ, V. PROVAZNÍK, I. BAIAZITOVA, L.

Product type

software

Abstract

Software je určen pro vyhodnocení výsledků cytotoxických testů analýzou digitálních snímků buněčných linií získaných pomocí fluorescenční mikroskopie. Software pracuje automaticky a je založen na segmentaci relevantních částí obrazů a vyhodnocení intenzity fluorescečního záření uvnitř vybraných oblastí.

Keywords

buněčné linie, fluorescenční mikroskopie, segmentační metoda rozvodí, metoda rozvodí kontrolovaná markery

Create date

01.12.2013

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.

www

Documents