Detail produktu

Automatické hodnocení cytotoxicity z obrazů fluorescenční mikroskopie

MONDEKOVÁ, V. PROVAZNÍK, I. BAIAZITOVA, L.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software je určen pro vyhodnocení výsledků cytotoxických testů analýzou digitálních snímků buněčných linií získaných pomocí fluorescenční mikroskopie. Software pracuje automaticky a je založen na segmentaci relevantních částí obrazů a vyhodnocení intenzity fluorescečního záření uvnitř vybraných oblastí.

Klíčová slova

buněčné linie, fluorescenční mikroskopie, segmentační metoda rozvodí, metoda rozvodí kontrolovaná markery

Datum vzniku

01.12.2013

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www