Publication detail

Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu

Original Title

Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu

Czech Title

Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu

Language

cs

Original Abstract

Cílem prezentované práce bylo porovnat dvě metody moderní kyslíko-palivové spalovací technologie, při které je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.

Czech abstract

Cílem prezentované práce bylo porovnat dvě metody moderní kyslíko-palivové spalovací technologie, při které je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT103232,
 author="Petr {Bělohradský} and Pavel {Skryja} and Igor {Hudák}",
 title="Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu",
 annote="Cílem prezentované práce bylo porovnat dvě metody moderní kyslíko-palivové spalovací technologie, při které je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.",
 address="ČSCHI",
 booktitle="Sborník CHISA 2013, Plné texty příspěvků",
 chapter="103232",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČSCHI",
 year="2013",
 month="october",
 pages="1--7",
 publisher="ČSCHI",
 type="conference paper"
}