Detail publikace

Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu

BĚLOHRADSKÝ, P. SKRYJA, P. HUDÁK, I.

Originální název

Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu

Český název

Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem prezentované práce bylo porovnat dvě metody moderní kyslíko-palivové spalovací technologie, při které je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.

Český abstrakt

Cílem prezentované práce bylo porovnat dvě metody moderní kyslíko-palivové spalovací technologie, při které je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.

Klíčová slova

Spalování s obohaceným vzduchem, oxidy dusíku, tepelný tok

Rok RIV

2013

Vydáno

14.10.2013

Nakladatel

ČSCHI

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02500-9

Kniha

Sborník CHISA 2013, Plné texty příspěvků

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT103232,
 author="Petr {Bělohradský} and Pavel {Skryja} and Igor {Hudák}",
 title="Posouzení vlivu vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu (> 21 %) na charakteristické parametry spalování zemního plynu",
 annote="Cílem prezentované práce bylo porovnat dvě metody moderní kyslíko-palivové spalovací technologie, při které je koncentrace kyslíku ve vzduchu vyšší než 21 %. Konkrétně byly vyšetřovány a porovnány tyto metody: spalování se směsí vzduch/čistý kyslík, a injektování vysoce čistého kyslíku přímo do jádra plamene. Při experimentálních zkouškách byly pozorovány tyto charakteristické parametry spalovacího procesu: koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, distribuce tepelného toku po délce komory a tvar a stabilita plamene. Zkouškami bylo zjištěno, že emise NOx byly výrazně nižší při použití metody injektování čistého kyslíku do plamene než při spalování směsi vzduch/čistý kyslík. Současně vyšší koncentrace kyslíku ve spalovacím vzduchu měla pozitivní vliv na intenzitu přenosu tepla.",
 address="ČSCHI",
 booktitle="Sborník CHISA 2013, Plné texty příspěvků",
 chapter="103232",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČSCHI",
 year="2013",
 month="october",
 pages="1--7",
 publisher="ČSCHI",
 type="conference paper"
}