Patent detail

Kapacitní sonda

JANKOVSKÝ, J. SZENDIUCH, I.

Patent type

Utility model

Abstract

Čidlo ke zjišťování přiblížení povrchu vodivých a nevodivých materiálů s vysokou permitivitou. Výstupní signál 0,1 mA X 20mA.

Keywords

Kapacita, senzor,permitivita, přiblížení

Patent number

20705

Date of registration

29.03.2010

Date of expiry

17.12.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně