Detail patentu

Kapacitní sonda

JANKOVSKÝ, J. SZENDIUCH, I.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Čidlo ke zjišťování přiblížení povrchu vodivých a nevodivých materiálů s vysokou permitivitou. Výstupní signál 0,1 mA X 20mA.

Klíčová slova

Kapacita, senzor,permitivita, přiblížení

Číslo patentu

20705

Datum zápisu

29.03.2010

Datum skončení platnosti

17.12.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty