Publication detail

Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli

LUKEŠ, R. ZÁDĚRA, A.

Original Title

Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli

Czech Title

Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli

Language

cs

Original Abstract

Snad každý technik pracující ve slévárenství se setkal s požadavkem zákazníků, odlití stejného typu odlitku z různých druhů materiálů. Může se stát, že některý ze zákazníků si přeje odlít odlitek pomocí stejného modelového zařízení nejprve z litiny, potom z nelegované uhlíkové oceli, a následně z nízkolegované oceli, nebo z vysokolegované oceli. Technolog musí následně rozhodnout, zda případně jaké technologické změny je nutné provést. Pro kvalifikovaný odhad je prvotním kriteriem chemické složení a mechanické vlastnosti objednané taveniny, ale je nutné dále znát také základní technologické vlastnosti odlévané slitiny. Těmito technologickými vlastnostmi jsou např. objemové a smrštění kovu, schopnost dosazování taveniny do vzdálenosti od nálitku, zabíhavost, stupeň náchylnosti k tvorbě trhlin apod. Pro stanovení a ověření těchto vlastností jsou ve slévárenské praxi používány technologické zkoušky prováděné přímo v podmínkách provozu slévárny. Pro tyto účely byly navrženy a ověřeny některé nové typy technologických zkoušek pro použití v podmínkách slévárny ušlechtilých ocelí S+C Alfanametal.

Czech abstract

Snad každý technik pracující ve slévárenství se setkal s požadavkem zákazníků, odlití stejného typu odlitku z různých druhů materiálů. Může se stát, že některý ze zákazníků si přeje odlít odlitek pomocí stejného modelového zařízení nejprve z litiny, potom z nelegované uhlíkové oceli, a následně z nízkolegované oceli, nebo z vysokolegované oceli. Technolog musí následně rozhodnout, zda případně jaké technologické změny je nutné provést. Pro kvalifikovaný odhad je prvotním kriteriem chemické složení a mechanické vlastnosti objednané taveniny, ale je nutné dále znát také základní technologické vlastnosti odlévané slitiny. Těmito technologickými vlastnostmi jsou např. objemové a smrštění kovu, schopnost dosazování taveniny do vzdálenosti od nálitku, zabíhavost, stupeň náchylnosti k tvorbě trhlin apod. Pro stanovení a ověření těchto vlastností jsou ve slévárenské praxi používány technologické zkoušky prováděné přímo v podmínkách provozu slévárny. Pro tyto účely byly navrženy a ověřeny některé nové typy technologických zkoušek pro použití v podmínkách slévárny ušlechtilých ocelí S+C Alfanametal.

Documents

BibTex


@article{BUT102623,
 author="Radek {Lukeš} and Antonín {Záděra}",
 title="Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli",
 annote="Snad každý technik pracující ve slévárenství se setkal s požadavkem zákazníků, odlití stejného typu odlitku z různých druhů materiálů. Může se stát, že některý ze zákazníků si přeje odlít odlitek pomocí stejného modelového zařízení nejprve z litiny, potom z nelegované uhlíkové oceli, a následně z nízkolegované oceli, nebo z vysokolegované oceli. Technolog musí následně rozhodnout, zda případně jaké technologické změny je nutné provést. Pro kvalifikovaný odhad je prvotním kriteriem chemické složení a mechanické vlastnosti objednané taveniny, ale je nutné dále znát také základní technologické vlastnosti odlévané slitiny. Těmito technologickými vlastnostmi jsou např. objemové a smrštění kovu, schopnost dosazování taveniny do vzdálenosti od nálitku, zabíhavost, stupeň náchylnosti k tvorbě trhlin apod. Pro stanovení a ověření těchto vlastností jsou ve slévárenské praxi používány technologické zkoušky prováděné přímo v podmínkách provozu slévárny. Pro tyto účely byly navrženy a ověřeny některé nové typy technologických zkoušek pro použití v podmínkách slévárny ušlechtilých ocelí S+C Alfanametal.",
 address="Svaz sléváren české republiky",
 chapter="102623",
 institution="Svaz sléváren české republiky",
 number="9-10",
 volume="61",
 year="2013",
 month="october",
 pages="318--321",
 publisher="Svaz sléváren české republiky",
 type="journal article - other"
}