Detail publikace

Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli

LUKEŠ, R. ZÁDĚRA, A.

Originální název

Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli

Český název

Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Snad každý technik pracující ve slévárenství se setkal s požadavkem zákazníků, odlití stejného typu odlitku z různých druhů materiálů. Může se stát, že některý ze zákazníků si přeje odlít odlitek pomocí stejného modelového zařízení nejprve z litiny, potom z nelegované uhlíkové oceli, a následně z nízkolegované oceli, nebo z vysokolegované oceli. Technolog musí následně rozhodnout, zda případně jaké technologické změny je nutné provést. Pro kvalifikovaný odhad je prvotním kriteriem chemické složení a mechanické vlastnosti objednané taveniny, ale je nutné dále znát také základní technologické vlastnosti odlévané slitiny. Těmito technologickými vlastnostmi jsou např. objemové a smrštění kovu, schopnost dosazování taveniny do vzdálenosti od nálitku, zabíhavost, stupeň náchylnosti k tvorbě trhlin apod. Pro stanovení a ověření těchto vlastností jsou ve slévárenské praxi používány technologické zkoušky prováděné přímo v podmínkách provozu slévárny. Pro tyto účely byly navrženy a ověřeny některé nové typy technologických zkoušek pro použití v podmínkách slévárny ušlechtilých ocelí S+C Alfanametal.

Český abstrakt

Snad každý technik pracující ve slévárenství se setkal s požadavkem zákazníků, odlití stejného typu odlitku z různých druhů materiálů. Může se stát, že některý ze zákazníků si přeje odlít odlitek pomocí stejného modelového zařízení nejprve z litiny, potom z nelegované uhlíkové oceli, a následně z nízkolegované oceli, nebo z vysokolegované oceli. Technolog musí následně rozhodnout, zda případně jaké technologické změny je nutné provést. Pro kvalifikovaný odhad je prvotním kriteriem chemické složení a mechanické vlastnosti objednané taveniny, ale je nutné dále znát také základní technologické vlastnosti odlévané slitiny. Těmito technologickými vlastnostmi jsou např. objemové a smrštění kovu, schopnost dosazování taveniny do vzdálenosti od nálitku, zabíhavost, stupeň náchylnosti k tvorbě trhlin apod. Pro stanovení a ověření těchto vlastností jsou ve slévárenské praxi používány technologické zkoušky prováděné přímo v podmínkách provozu slévárny. Pro tyto účely byly navrženy a ověřeny některé nové typy technologických zkoušek pro použití v podmínkách slévárny ušlechtilých ocelí S+C Alfanametal.

Klíčová slova

technologické vlastnosti, korozivzorné oceli, staženiny

Rok RIV

2013

Vydáno

31.10.2013

Nakladatel

Svaz sléváren české republiky

Místo

Brno

ISSN

0037-6825

Periodikum

Slévárenství

Ročník

61

Číslo

9-10

Stát

CZ

Strany od

318

Strany do

321

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT102623,
 author="Radek {Lukeš} and Antonín {Záděra}",
 title="Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli",
 annote="Snad každý technik pracující ve slévárenství se setkal s požadavkem zákazníků, odlití stejného typu odlitku z různých druhů materiálů. Může se stát, že některý ze zákazníků si přeje odlít odlitek pomocí stejného modelového zařízení nejprve z litiny, potom z nelegované uhlíkové oceli, a následně z nízkolegované oceli, nebo z vysokolegované oceli. Technolog musí následně rozhodnout, zda případně jaké technologické změny je nutné provést. Pro kvalifikovaný odhad je prvotním kriteriem chemické složení a mechanické vlastnosti objednané taveniny, ale je nutné dále znát také základní technologické vlastnosti odlévané slitiny. Těmito technologickými vlastnostmi jsou např. objemové a smrštění kovu, schopnost dosazování taveniny do vzdálenosti od nálitku, zabíhavost, stupeň náchylnosti k tvorbě trhlin apod. Pro stanovení a ověření těchto vlastností jsou ve slévárenské praxi používány technologické zkoušky prováděné přímo v podmínkách provozu slévárny. Pro tyto účely byly navrženy a ověřeny některé nové typy technologických zkoušek pro použití v podmínkách slévárny ušlechtilých ocelí S+C Alfanametal.",
 address="Svaz sléváren české republiky",
 chapter="102623",
 institution="Svaz sléváren české republiky",
 number="9-10",
 volume="61",
 year="2013",
 month="october",
 pages="318--321",
 publisher="Svaz sléváren české republiky",
 type="journal article - other"
}