Publication detail

Analysis of biomedical images

WALEK, P. LAMOŠ, M. JAN, J.

Original Title

Analýza biomedicínských obrazů

Czech Title

Analýza biomedicínských obrazů

English Title

Analysis of biomedical images

Type

course reader

Language

cs

Original Abstract

Skripta jsou průvodním textem počítačových cvičení jinak spíše teoreticky zaměřených předmětů o zpracování a analýze obrazových dat. Popisovaná látka se věnuje základním metodám analýzy a zpracování (frekvenční analýza, zvýrazňování obrazů, texturní analýza, segmentace) a také pokročilejším metodám pro lícování a fúze obrazových dat. Všechny metody jsou aplikované na medicínská obrazová data a k praktickému vyzkoušení je využito programového prostředí MATLAB.

Czech abstract

Skripta jsou průvodním textem počítačových cvičení jinak spíše teoreticky zaměřených předmětů o zpracování a analýze obrazových dat. Popisovaná látka se věnuje základním metodám analýzy a zpracování (frekvenční analýza, zvýrazňování obrazů, texturní analýza, segmentace) a také pokročilejším metodám pro lícování a fúze obrazových dat. Všechny metody jsou aplikované na medicínská obrazová data a k praktickému vyzkoušení je využito programového prostředí MATLAB.

English abstract

The textbook is intended to be a guide for teaching computer labs of mostly theoretically focused lectures about processing and analysis of image data. Described methods deals with basic methods of analysis and processing (spectral analysis, image enhancement, texture analysis, segmentation) as well as with more complicated methods for image registration and fusion. Described methods are directly applicable to medical image data and practical demonstrations are implemented in MATLAB environment.

Keywords

Analysis of image data, image enhancement, segmentation, texture analysis, image registration, image fusion

Released

07.10.2013

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4792-9

Book

Analýza biomedicínských obrazů

Pages from

1

Pages to

138

Pages count

138

BibTex


@misc{BUT102114,
  author="Petr {Walek} and Martin {Lamoš} and Jiří {Jan}",
  title="Analýza biomedicínských obrazů",
  annote="Skripta jsou průvodním textem počítačových cvičení jinak spíše teoreticky zaměřených předmětů o zpracování a analýze obrazových dat. Popisovaná látka se věnuje základním metodám analýzy a zpracování (frekvenční analýza, zvýrazňování obrazů, texturní analýza, segmentace) a také pokročilejším metodám pro lícování a fúze obrazových dat. Všechny metody jsou aplikované na medicínská obrazová data a k praktickému vyzkoušení je využito programového prostředí MATLAB.",
  booktitle="Analýza biomedicínských obrazů",
  chapter="102114",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="october",
  pages="1--138",
  type="course reader"
}