Detail publikace

Analýza biomedicínských obrazů

WALEK, P. LAMOŠ, M. JAN, J.

Originální název

Analýza biomedicínských obrazů

Český název

Analýza biomedicínských obrazů

Anglický název

Analysis of biomedical images

Typ

skriptum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Skripta jsou průvodním textem počítačových cvičení jinak spíše teoreticky zaměřených předmětů o zpracování a analýze obrazových dat. Popisovaná látka se věnuje základním metodám analýzy a zpracování (frekvenční analýza, zvýrazňování obrazů, texturní analýza, segmentace) a také pokročilejším metodám pro lícování a fúze obrazových dat. Všechny metody jsou aplikované na medicínská obrazová data a k praktickému vyzkoušení je využito programového prostředí MATLAB.

Český abstrakt

Skripta jsou průvodním textem počítačových cvičení jinak spíše teoreticky zaměřených předmětů o zpracování a analýze obrazových dat. Popisovaná látka se věnuje základním metodám analýzy a zpracování (frekvenční analýza, zvýrazňování obrazů, texturní analýza, segmentace) a také pokročilejším metodám pro lícování a fúze obrazových dat. Všechny metody jsou aplikované na medicínská obrazová data a k praktickému vyzkoušení je využito programového prostředí MATLAB.

Anglický abstrakt

The textbook is intended to be a guide for teaching computer labs of mostly theoretically focused lectures about processing and analysis of image data. Described methods deals with basic methods of analysis and processing (spectral analysis, image enhancement, texture analysis, segmentation) as well as with more complicated methods for image registration and fusion. Described methods are directly applicable to medical image data and practical demonstrations are implemented in MATLAB environment.

Klíčová slova

Analýza obrazových dat, zvýrazňování obrazů, segmentace, texturní analýza, lícování, fúze

Vydáno

07.10.2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4792-9

Kniha

Analýza biomedicínských obrazů

Strany od

1

Strany do

138

Strany počet

138

BibTex


@misc{BUT102114,
  author="Petr {Walek} and Martin {Lamoš} and Jiří {Jan}",
  title="Analýza biomedicínských obrazů",
  annote="Skripta jsou průvodním textem počítačových cvičení jinak spíše teoreticky zaměřených předmětů o zpracování a analýze obrazových dat. Popisovaná látka se věnuje základním metodám analýzy a zpracování (frekvenční analýza, zvýrazňování obrazů, texturní analýza, segmentace) a také pokročilejším metodám pro lícování a fúze obrazových dat. Všechny metody jsou aplikované na medicínská obrazová data a k praktickému vyzkoušení je využito programového prostředí MATLAB.",
  booktitle="Analýza biomedicínských obrazů",
  chapter="102114",
  howpublished="online",
  year="2013",
  month="october",
  pages="1--138",
  type="course reader"
}