Product detail

Fantom pro experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů

ODSTRČILÍK, J. KOLÁŘ, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Fantom umožňuje experimentální měření hloubky ostrosti u různých optických systémů (např. fotoaparát, kamera, mikroskop). Využitá měření je poté možné využit ke kalibraci těchto zařízení.

Keywords

hloubka ostrosti, měřící fantom, optické systémy, optika, fyzika

Create date

11.09.2013

Location

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně

www

Documents