Detail produktu

Fantom pro experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů

ODSTRČILÍK, J. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Fantom umožňuje experimentální měření hloubky ostrosti u různých optických systémů (např. fotoaparát, kamera, mikroskop). Využitá měření je poté možné využit ke kalibraci těchto zařízení.

Klíčová slova

hloubka ostrosti, měřící fantom, optické systémy, optika, fyzika

Datum vzniku

11.09.2013

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www