Project detail

Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace - G1

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Moderní metody komprese audiosignálu používají modelu sluchového traktu člověka k maskování signálu v jednotlivých pásmech frekvenčního spektra. K rozložení do těchto pásem se používají číslicové filtry, ale lze použít i waveletovou transformaci s vhodným dekompozičním stromem. Projekt se zabývá implementací této nové metody pro běžné počítače PC bez nutnosti instalace speciálního programového vybavení. Dílčí výsledek, konkrétně knihovna funkcí implementujících waveletovou transformaci, bude využita v doktorské práci.

Keywords
wavelet, audio, komprese

Mark

0159

Default language

Czech

People responsible

Sysel Petr, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2001-01-01 - not assigned)
Nagy Zoltán, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2001-01-01 - not assigned)
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2001-01-01 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder

Results

SYSEL, P., RAJMIC, P. Application of Wavelet Transform to Audio Signal Compression. In Proceedings of Telecommunications and Signal Processing. Brno, Česká republika: BUT Brno, ESS, 2001. p. 143 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

NAGY, Z., VRBA, K. Platform Independent Design Tool of Lifting-Scheme-Based Wavelet Transform. In Research in Telecommunication Technology. 1. Lednice, Czech Republic: 2001. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z., NAGY, Z. Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace. Moderní metody komprese audiosignálů pomocí waveletové transformace. Brno: Fond rozvoje vysokých škol., 2001.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Influence of Signal Processor Architecture on Generating Optimum Algorithm of Digital Signal Processing Methods. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Elektrical and Computer Engineering Series. Piraeus, GREECE: WSES Press, 2001. p. 445 ( p.)ISBN: 960-8052-39-4.
Detail

NAGY, Z., VRBA, K. Transition from Mallat´s Pyramidal Algorithm to Lifting-Scheme-Based Wavelet Transform. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 10/2001, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail