Project detail

RTD technologie hláskové separace zamaskované v hluku

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2002

On the project

S rozšiřováním digitálních komunikačních technologií do různých oblastí užití vzrůstá potřeba systémů obnovení a zlepšení kvality řeči skryté ve značném hluku, kdy klasické způsoby f iltrace selhávají. Cílem projektu je vyvinout účinné digitální technologie pro separaci řeči zamaskované v hluku a nalézt cestu pro implementaci vybrané metody. Nová technologie digitální separace řeči zamaskované v hluku navazuje na myšlenku časově - frekvenčního zpracování vzorkovaného řečového signálu. Tuto techniku využívající metodu adaptivní filtrace ve dvojdimenzionální representaci akustického signálu vyvinul prof. Hermanský z Oregonu, a používá ji firma MOTOROLA ve svých jednotkách „handsfree“. Novou myšlenkou je neaplikovat filtraci, ale vyvinout původní hláskovou separační techniku založenou na nejnovějších poznatcích o řečových signálech a fyziologii hlasového traktu člověka. Aplikace tohoto původního principu je možná pouze díky současnému pokroku v technologii digitálních signálových procesorů, které umožňují práci s akustickým signálem v reálném čase. (RTDT = Real-Time-Digital-Technology).

Description in English
The spread of communication technologies in various fields results in an increase in the need to renew and improve the quality of speech hidden in noise. The aim of this project is to develop an effective digital technology for signal separation from speech hidden in noise and to find a way of implementing this method. The new technology of digital separation of speech hidden in noise continues the idea of processing in the time-frequency domain. This technique which uses adaptive filter methods in 2D representation of acoustic signals was developed by Prof. Hermansky from Oregon. Our new idea is not to apply filtration but to develop a unique digital separation technology based on the latest knowledge of the physiology of vocal folds and methods of speech signal processing. The application of this original idea is plausible only thanks to the development of DSP technology. This enables work with acoustic signal in real time (RTDT = Real–Time Digital Technology).

Mark

GA102/00/1084

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

Results

SYSEL, P. Speech Segmentation into Phonemes by Wavelet Transform. In Proceedings of the 23rd International Conference TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP-2000. Brno: FEI VUT Brno, 2000. p. 126-129. ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

SMÉKAL, Z., VÍCH, R. Zpracování signálů pomocí signálových procesorů. Praha: Radix, s.r.o., 1998. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86031-18-7.
Detail

SYSEL, P. Reduction of Pulsing of Wavelet Transformation. In Volume of the Works Written by Students and Postgraduate Students. Brno: FEI VUT Brno, 2000. p. 455 ( p.)ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Influence of Signal Processor Architecture on Generating Optimum Algorihm of Digital Signal Processing Methods. In Proceedings of the 5th WSEW/IEEE Multiconference CSCC-MPC-MCME 2001. Rethymno, Kréta: 2001. p. 4291 ( p.)ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

SYSEL, P. Wiener Filtering with Spectrum Estimation by Wavelet Transformation. In Proceedings of International Conference on Trends in Communications. Bratislava, Slovensko: FEI STU, 2001. p. 471 ( p.)ISBN: 0-7803-6490-2.
Detail

SYSEL, P. Modified Spectral Subtraction Method Utilizing Wavelet Transform. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology. Brno: BUT Brno, 2001. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

SMÉKAL, Z. State-Space Description of Discrete Autonomous System. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2001. VUT Brno, 2001. p. 28 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

VONDRA, M., SMÉKAL, Z. Total Cepstral Models for Speech Synthesis. In Proceedings of the 11th Czech-German Workshop SPEECH PROCESSING. Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague: 2001. p. 76 ( p.)ISBN: 80-86269-07-8.
Detail

VONDRA, M., SMÉKAL, Z. Cepstral Vocal Tract Models for DSP Implementation. In Proceedings of the International Conference on Research in Telecommunication Technology (RTT 2001). Brno: BUT Brno, 2001. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

SMÉKAL, Z. Spectral Analysis by Digital Filter Banks. In Proceedings of the International Conference on Research in Telecommunication Technology (RTT 2001). Brno: VUT Brno, 2001. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

VÍCH, R., SMÉKAL, Z. New Cepstral Zero-Pole Vocal Tract Models for TTS Synthesis. In Proceedings of the EUROCON´2001. Bratislava: 2001. p. 459 ( p.)ISBN: 0-7803-6490-2.
Detail

SMÉKAL, Z. Aktuální trendy ve vývoji signálových procesorů. In Sborník VII. Mezinárodní odborné konference "Moderní elektronické součástky Brno 2001". Brno: 2001. s. 2 ( s.)ISBN: 0036-9942.
Detail

KÉPESI, M., PLŠEK, M. One-Channel Speech Separation Using pectrogram Modifications. In Speech Processing. Czech Republic: BCS, Ltd., 2001. p. 75 ( p.)ISBN: 80-86269-07-8.
Detail

SMÉKAL, Z. Twisted-Pair Channel Modelling for xDSL Applications. In Proceedings of the 12th International Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2002. p. 100 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M. Composite Cepstral Model for Speech Synthesis. In Proceedings of the IASTED International Conference APPLIED INFORMATICS, Innsbruck, Austria, February 18-21,2002. Calgary: M.H.Hamza, 2002. p. 81 ( p.)ISBN: 0-88986-321-0.
Detail

VONDRA, M. Ralization of Real-time Parametric Speech Synthesiser on DSP. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: MSD, 2002. p. 402 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s VA Brno, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z. Optimizing Digital Musical Effect Implementation for Multiple Processor DSP Systems. In Proceedings of the 5th International Conference on Digital Audio Effects DAFx-02. Hamburg, Germany: University of the Federal Armed Forces - Hamburg, 2002. p. 81-84. ISBN: 3-00-010151-9.
Detail

VONDRA, M. Speech Parameter Modifications in Cepstral Vocoder. In Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing TSP - 2002. VUT Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Architecture-Dependent Optimization of TI VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 25th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2002). Brno, Czech Republic: 2002. p. 168 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

RAJMIC, P. Statistical Approach to Wavelet Spectrum Thresholding. In Proceedings of the International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

PLŠEK, M. Speech Spectrum Smoothing by Cepstrum and Pseudo-Cepstrum Weighting. In Proceedings of the 12th Czech-german Workshop SPEECH PROCESSING. URE AV CR Praha: Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Science of the Czech Republic, Prague: 2002. p. 36 ( p.)ISBN: 80-86269-09-4.
Detail

RAJMIC, P., SYSEL, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology 2002. Žilina: Žilina University, 2002. p. 60 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

RAJMIC, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Soft Computing. Nottingham, GB: Nottingham University Press, 2002. p. 477 ( p.)ISBN: 1-84233-0764.
Detail

PORUBA, J. Non-linear spectral subtraction. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2001. Lednice, Czech Republic: BUT Brno, 2001. p. 141 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

PLŠEK, M., KÉPESI, M. One-Channel Speech Separation by The Spectrogram Mapping Method. In Research in Telecommunication Technology. VUT FEI Brno: VUT FEI Brno, 2001. p. 275 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

SMÉKAL, Z., TAHER, A. Twisted-Pair Modelling for xDSL Applications. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 100 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

VONDRA, M., VÍCH, R. Design of FIR Vocal Tract Models with Linear and Nonlinear Phase. In Proceedings of the 12th Czech-German Workshop SPEECH PROCESSING. URE AV CR Praha: Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2002. p. 31 ( p.)ISBN: 80-86269-09-4.
Detail

VONDRA, M. Voice Transformation in Parametric Speech Synthesis. In Speech Processing. Praha: Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. p. 35 ( p.)ISBN: 80-86269-10-8.
Detail

VONDRA, M. Modifikace výšky hlasu a jeho časového měřítka. In Audio Technologies and Processing ATP 2003. Praha: FEL ČVUT, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

VONDRA, M., MACOLA, J. Modifikace výšky hlasu a jeho časového měřítka. In Audio Technologies and Processing ATP 2003. Praha: VUT Brno - FEKT, 2003. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

SMÉKAL, Y., VÍCH, R. CEPSTRAL SPEECH SYNTHESIS OPTIMISED FOR DUAL HARVARD ARCHITECTURE OF DSP. In Propc. of the Inter. Conference ICT 2000. Mexico: IEEE, 2000. p. 244 ( p.)ISBN: 968-36-7762-2.
Detail

SMÉKAL, Z., VÍCH, R. Cepstral Vocal Tract Modelling for Fixed-Point Digital Signal Processor Implementation. In Proc. of the Inter. Conf. Konvens 2000. Ilmenau: 2000. p. 135 ( p.)ISBN: 3-8007-2564-9.
Detail

SMÉKAL, Z. SIMULACE STAVOVÝCH DIFERENČNÍCH ROVNIC POMOCÍ PROSTŘEDÍ MATLAB PŘI IMPLEMENTACI ČÍSLICOVÝCH FILTRŮ V SIGNÁLOVÝCH PROCESORECH. In Sborník celostátní konference. Praha: Humusoft, s.r.o., 2000. s. 368 ( s.)ISBN: 80-7080-401-7.
Detail

SMÉKAL, Z. RCC Digital Filter Structures for Speech Synthesis. In 43. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. 1. Ilmenau: Technische Univerzitat Ilmenau, 1998. p. 450 ( p.)ISBN: 0943-7207.
Detail

VÍCH, R., SMÉKAL? Z. LPC and CCF Vocal Tract Models in Speech Synthesis. In Proceedings of Eusipco-98. první. Rhodos: Typorama Editions, 1998. p. 1861 ( p.)ISBN: 960-7620-05-4.
Detail

SYSEL, P. Využití vlnkové transformace pro segmentaci řeči. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SYSEL, P. Extended Spectral Subtraction Method. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. 13/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

VONDRA, M. Kepstrální analýza řečového signálu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 48, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PLŠEK, M., KÉPESI, M. Jednokanálová separační technika mapování spektrogramu (1). Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 10/2001, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M. Composite Cepstral Vocal Tract Model Optimized For DSP Realization. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. 4/10, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SMÉKAL, Z., VÍCH, R. Speech Signals and Their Models,Mathematica 11, FOLIA Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae, roč.2002, č.11. ISBN 80-210-3028-3, Česká republika. 2002, vol. 2002, no. 11, p. 25 ( p.)
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M., VÍCH, R. State-Space Representation of Cepstral Vocal Tract Model for DSP Implementation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 9, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

VONDRA, M., SMÉKAL, Z., VÍCH, R. State-Space Representation Of Cepstral Vocal Tract Model For DSP Implementation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 6.9., p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Implementace algoritmů na signálových procesorech typu VLIW. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Vícekanálové zvukové systémy. Stereomag, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1213-7189.
Detail

SMÉKAL,Z. Optimum Digital Filter Structure Design Based on Response to Inital Conditions. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2000, vol. 2000, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SMÉKAL, Z. Internet and Telephone Coming to Your Home Simultaneously, or ADSL Technology Opening up New Potentialities. Telekomunikace a podnikání, česko-anglická revue, 2000, p. 37 ( p.)ISSN: 1211-5525.
Detail

SMÉKAL, Z. Lattice Structures of IIR Digital Filter and Zero Input Response. Híradastechnika, 1998, vol. 1998, no. 1, p. 29 ( p.)ISSN: 0018-2028.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Influence of Signal Processor Architecture on Generating Optimum Algorithm of Digital Signal Processing Methods. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Elektrical and Computer Engineering Series. Piraeus, GREECE: WSES Press, 2001. p. 445 ( p.)ISBN: 960-8052-39-4.
Detail

PORUBA, J. Subtractive-type Algorithm Utilizing the Human Ear Masking Characteristics. In Advances in Signal Processing and Computer Technologies. WSES,1. Rethymno, Greece: WSES Press, 2001. p. 48 ( p.)ISBN: 960-8052-37-8.
Detail

PORUBA, J., VRBA, K., KÉPESI, M. Odstranění hluku ze zarušeného řečového signálu - výzkumná zpráva k projektu GAČR 102/00/1084. neuvedeno. 2001.
Detail

SMÉKAL, Z., HERMAN, I., KÉPESI, M., NAGY, Z., PLŠEK, M., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M., VRBA, K. RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu. RTD Technologie hláskové separace zamaskované v šumu. neuvedeno. Brno: GAČR, 2001.
Detail

SMÉKAL, Z., HERMAN, I., MIŠUREC, J., PLŠEK, M., PORUBA, J., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M. Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran. Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Brno: Ústav telekomunikací, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z. Závěrečná zpráva projektu GAČR 102/00/1084: RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu. 2002.
Detail

VÍCH, R., SMÉKAL, Z. Číslicové filtry. Praha: Academia, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

SYSEL, P. Redukce šumu pomocí prahování waveletových koeficientů. In Proceedings of the 1st Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 80-86. ISBN: 80-214-1602-5.
Detail