Project detail

Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetonových konstrukcích

Duration: 01.01.2001 —

Mark

GA103/01/0314

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder

Results

VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. p. 137 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

VANĚREK, J. Standardizace znaleckých postupů při analýze vad, poruch a havárií stavebních konstrukcí. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VANĚREK, J. Diagnostika a koroze výztuže v betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ, 2002. s. 249 ( s.)ISBN: 80-02-01502-9.
Detail

VANĚREK, J. Možnosti zjišťování koroze oceli v železobetonových konstrukcích. In 4. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

VANĚREK, J. Corrosion Rate detection of Steel in Reinforced Concrete. In Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. p. 372 ( p.)ISBN: 80-7194-464-5.
Detail

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích. In XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 12-11-3700.
Detail

DROCHYTKA, R. Degradace betonů panelových budov. In Seminář se zahraniční účastí "Regenerace nosných systémů panelových budov". Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2001. s. 54 ( s.)ISBN: 80-238-7594-9.
Detail

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. In Seminár "Sanácia betónových konštrukcií". Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 0.
Detail

VANĚREK, J., GROSS, T. Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN. In Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2001. s. 37-41. ISBN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R. Betondegradierung durch atmosphärische Gase. In 3. Wiener Bauforschungstage. Wien: Institut für Baustofflehre, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: X.
Detail

VANĚREK, J. Výsledky projektu pro kvantifikování koroze výztuže v betonových trámcích. In Sanace 2003. Sanace betonových konstrukcí. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. s. 18-22. ISSN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R., HROMÁDKO, M., DONÁT, Z. Využití fyzikálně chemických metod pro diagnostiku degradace konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 288 ( s.)ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Trvanlivost a ochrana betonu. In Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002. Praha: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-239-0084-6.
Detail

DROCHYTKA, R., PETRÁNEK, V. Evaluation of atmospheric deterioration of concrete. In System-based Vision for Strategic and CreativeDesign. Rome, Italy: University of Rome La Sapienza, 2003. p. 1823 ( p.)ISBN: 90-5809-599-1.
Detail

DUFKA, A., VANĚREK, J. Problematika diagnostiky porúch železobetónovej haly s technológou na spracovanie celulózy a špecifiká jej sanácie. In Stavebné materiály a skúšobnictvo. Štrbské Pleso: Fakulta BERG TU Košice, 2003. s. 155 ( s.)ISBN: 80-7099-991-8.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Stavebně-technický průzkum mostu ev.č. 3711-3 v Moravské Třebové. In Sanace. Brno: SSBK, 2003. s. 45 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. Metodika stavebně technických průzkumů chladících věží. In VI. vědecká konference TU - SF s mezinárodní účastí, Košice, 6. -.8.5. 1997. Košice: TU - SF Košice, 1997. s. 5 ( s.)ISBN: 80-1111-111-1.
Detail

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755-X.
Detail

MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. 3D reconstruction in magnetic resonance imaging. Progress In Electromagnetics, 2010, vol. 2010, no. 2010, p. 1043-1046. ISSN: 1559-9450.
Detail

MIKULKA, J. Monitoring of diseases progression by MR. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 580-582. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; DĚDKOVÁ, J. An Effective Detection of Conductivity Changes in Biologic Tissue. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 575-579. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

HELA, R., BROŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOBOL, K., KEPÁK, R. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA V ELEKTRÁRNĚ DĚTMAROVICE. 01/09/560. Brno: ČEZ a.s. - Elektrárna DĚTMAROVICE, 2001.
Detail

DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 s. ISBN: 80-239-0516-3.
Detail

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích. 2003.
Detail

VANĚREK, J. Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu. In Sanace 2002. Brno: 2002. s. 27-32.
Detail