Project detail

Certifikační autorita pro kyberbezpečnost

Duration: 01.07.2020 — 31.12.2020

On the project

Cílem dílčího projektu je na základě navržených mechanismů a modelů zdílčího projektu Právní a organizační model certifikace dle nařízení o kybernetické bezpečnosti" vybudovat Certifikační autoritu pro kyberbezpečnost, nastavit mechanismus jejího provozu a připravit podklady pro její akreditaci pro certifikace vrámci případných národních a EU schémat. Součástní budování autority bude rovněž vypracování ekonomické analýzy proveditelnosti a modelu jejího financování.  

Description in English
The objective of the sub-project is to build and establish a Cybersecurity assessment body based on proposed mechanisms and models developped in the sub-project "Legal and Organizational Model of Certification under the Cyber Security Act" . Part of authority building will also be an economic analysis of feasibility and a model of its financing. 

Keywords
zákon o kybernetické bezpečnosti, dodržování kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní certifikace, standardy kybernetické bezpečnosti

Key words in English
cybersecurity law, cybersecurity compliance, security certification, cybersecurity standards

Mark

TN01000077

Default language

Czech

People responsible

Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-07-01 - 2020-12-31)
Hranický Radek, Ing.
- fellow researcher (2020-07-01 - 2020-12-31)
Polčák Libor, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-07-01 - 2020-12-31)

Units

Department of Information Systems
- (2020-05-15 - 2020-12-31)
Department of Computer Graphics and Multimedia
- (2020-05-15 - 2020-12-31)
Department of Computer Systems
- (2020-05-15 - 2020-12-31)
Department of Intelligent Systems
- (2020-05-15 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1
- whole funder (2020-07-01 - 2020-12-31)