Project detail

Aktuální problémy vodního hospodářství obcí

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Předkládaný projekt zahrnuje několik vybraných témat z oblasti vodního hospodářství obcí a měst, kterými se zabývají studenti prezenční formy doktorského studia na ÚVHO. Projekt je rozdělen na části týkající se pitné i odpadní vody. Konkrétně je zaměřen na odstraňování mikropolutantů při úpravě vody na pitnou, jakost pitné vody ve vodovodní distribuční síti z hlediska teploty, odpadní vodu vznikající při výstavbě tunelů a na provoz čistíren odpadních vod s kombinovaným systémem míchání a aerace.

Mark

FAST-J-20-6431

Default language

Czech

People responsible

Singrová Veronika, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Fučík David, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Korytář Ivo, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Lukášová Daniela, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Moravčíková Světlana, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Nováková Jana, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Velikovská Kristýna, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)