Detail projektu

Aktuální problémy vodního hospodářství obcí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Předkládaný projekt zahrnuje několik vybraných témat z oblasti vodního hospodářství obcí a měst, kterými se zabývají studenti prezenční formy doktorského studia na ÚVHO. Projekt je rozdělen na části týkající se pitné i odpadní vody. Konkrétně je zaměřen na odstraňování mikropolutantů při úpravě vody na pitnou, jakost pitné vody ve vodovodní distribuční síti z hlediska teploty, odpadní vodu vznikající při výstavbě tunelů a na provoz čistíren odpadních vod s kombinovaným systémem míchání a aerace.

Označení

FAST-J-20-6431

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Singrová Veronika, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fučík David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Korytář Ivo, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Lukášová Daniela, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Moravčíková Světlana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Nováková Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Velikovská Kristýna, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)