Project detail

Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých nostních nosníků

Duration: 01.04.2020 — 31.12.2022

On the project

Předpjatá lana mostních nosníků budou diagnostikována z hlediska korozního napadení. Podstatou návrhu je dosažení lepší korelace hodnotících paramterů se stavem struktury lan kombinací nedestruktivních metod. Konkrétně se jedná o metody: georadar, IČ termografii, ultrazvuk, nové aplikace metody magnetické paměti kovových materiálů a nelineární ultrazvukové spektroskopie.

Description in English
Diagnostics of prestressed strands with view of corrosion attack. Project benefit is superior correlation of appraising parameters with strand conditions. Applied methods: GPR, IR thermography, metal magnetic memory, nonlinear zltrasonic spectroscopy, acoustic emission.

Keywords
Mostní nosník; předpjaté lano; zrychlená koroze; georadar; IČ termografie; magnetická paměť kovových materiálů; nelineární ultrazvuková spektoskopie; akustická emise

Key words in English
Bridge girder; prestressed strand; accelerated corrosion; GPR; IRT; MMM; NUS; AE

Mark

CK01000108

Default language

Czech

People responsible

Manychová Monika, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-04-01 - 2022-12-31)

Units

Institute of Building Structures
- (2020-04-01 - 2022-12-31)
Transport Research Centre
- (2020-04-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
- whole funder
Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
- whole funder

Link