Project detail

Platforma pro vizualizaci dat s využitím prvků rozšířené reality pro složky záchranného systému

Duration: 01.04.2020 — 31.01.2022

On the project

Cílem projektu je vyvinout novou platformu pro vizualizaci dat a informací s využitím prvků rozšířené reality pro pomoc složkám záchranného systému v České republice (Integrovaný záchranný systém – IZS) a v zahraničí. Rozšířená realita přinese záchranným složkám přehlednější a přesnější informace a dodatečná data pro řízení mise a správné rozhodování při zásahu či mimořádné události, což přinese rychlejší zásah a správná rozhodnutí (zachráněný majetek, statky či infrastruktura) a větší bezpečnost záchranářů a občanů (méně zranění a úmrtí).

Mark

FW01010200

Default language

Czech

People responsible

Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-04-01 - 2022-01-31)
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2020-04-01 - 2022-01-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2019-06-19 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
- whole funder (2020-02-10 - 2022-12-31)