Project detail

Aspekty integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem (InDuRAC)

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2021

On the project

Návrh mobilitního projektu se věnuje vybraným aspektům integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem ve spolupráci s pracovištěm TU Wien na straně zahraničního partnera a Ústavem fyziky materiálů AV ČR (ÚFM) na straně dalšího účastníka. Projekt využívá expertních znalostí a dovedností každého z pracovišť: návrh kompozitů a základní testování (TU Wien), lomové experimenty a jejich pokročilé vyhodnocení (FAST VUT), pokročilé numerické simulace v oblasti lomové mechaniky (ÚFM).

Keywords
Lomový test, tříbodový ohyb, lomová práce, lomová energie, lomová houževnatost, charakteristická délka, numerická simulace.

Key words in English
Fracture test, three-point bending, work of fracture, fracture energy, fracture toughness, characteristic length, numerical simulation.

Mark

8J20AT013

Default language

Czech

People responsible

Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2021-12-31)
Šimonová Hana, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2021-12-31)

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2019-04-23 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - ČR - Rakousko

- whole funder (2019-12-16 - not assigned)

Results

SEITL, S.; MIARKA, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; POKORNÁ, K.; KERŠNER, Z.; KATZER, J.; ZARZYCKI, P. Mechanical fracture properties of concrete with lunar aggregate simulant. MATEC Web of Conferences. 2020. p. 1-8. ISSN: 2261-236X.
Detail