Detail projektu

Aspekty integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem (InDuRAC)

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2021

O projektu

Návrh mobilitního projektu se věnuje vybraným aspektům integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem ve spolupráci s pracovištěm TU Wien na straně zahraničního partnera a Ústavem fyziky materiálů AV ČR (ÚFM) na straně dalšího účastníka. Projekt využívá expertních znalostí a dovedností každého z pracovišť: návrh kompozitů a základní testování (TU Wien), lomové experimenty a jejich pokročilé vyhodnocení (FAST VUT), pokročilé numerické simulace v oblasti lomové mechaniky (ÚFM).

Klíčová slova
Lomový test, tříbodový ohyb, lomová práce, lomová energie, lomová houževnatost, charakteristická délka, numerická simulace.

Klíčová slova anglicky
Fracture test, three-point bending, work of fracture, fracture energy, fracture toughness, characteristic length, numerical simulation.

Označení

8J20AT013

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Šimonová Hana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2021)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (23.04.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - ČR - Rakousko
- plně financující (2019-12-16 - nezadáno)