Project detail

Inovační voucher - Výzva IV. - Vytvoření koncepčního návrhu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Duration: 18.07.2019 — 30.09.2019

On the project

Zpracování přehledu technologií, typů a možností zásobování pitnou vodou. Zdroje vody a její rozvod budou posouzeny z hlediska bezpečnosti a rizik vodohospodářské infrastruktury zásobování pitnou vodou za krizové situace.

Description in English
Processing of the overview of technologies, types and possibilities of drinking water supply. The water sources and their distribution will be assessed in terms of the safety and risks of the water supply infrastructure for drinking water supply in crisis situations.

Keywords
technologie, zásobování, pitná voda

Key words in English
technology, supply, drinking water

Mark

SR12957153

Default language

Czech

People responsible

Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
- hlavní řešitel (2019-07-18 - not assigned)
Chorazy Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-07-18 - not assigned)
Raček Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-07-18 - not assigned)
Velikovská Kristýna, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-07-18 - 2019-09-30)

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2019-03-11 - not assigned)
AdMaS EGAR - Municipal Water Management
- (2019-03-11 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Inovační vouchery
- whole funder

Results

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční návrh nouzového zásobování obyvatelstva vodou za krizové situace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-107.
Detail