Detail projektu

Inovační voucher - Výzva IV. - Vytvoření koncepčního návrhu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Období řešení: 18.07.2019 — 30.09.2019

O projektu

Zpracování přehledu technologií, typů a možností zásobování pitnou vodou. Zdroje vody a její rozvod budou posouzeny z hlediska bezpečnosti a rizik vodohospodářské infrastruktury zásobování pitnou vodou za krizové situace.

Popis anglicky
Processing of the overview of technologies, types and possibilities of drinking water supply. The water sources and their distribution will be assessed in terms of the safety and risks of the water supply infrastructure for drinking water supply in crisis situations.

Klíčová slova
technologie, zásobování, pitná voda

Klíčová slova anglicky
technology, supply, drinking water

Označení

SR12957153

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (11.03.2019 - nezadáno)
AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcí
- spolupříjemce (11.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K. Koncepční návrh nouzového zásobování obyvatelstva vodou za krizové situace. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-107.
Detail