Project detail

Analýza ověřovacích zatěžovacích zkoušek zesílených mostů dodatečným předpětím

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Podstata juniorského specifického výzkumu je prokázání vhodnosti použité technologie zesílení železobetonových/předpjatých mostů a ověření předpokladů efektivního ztužení nosných konstrukcí. V rámci navrhovaného projektu výzkumu bude provedeno vyhodnocení monitoringu a zatěžovacích zkoušek, které budou verifikovány pomocí pokročilých numerických modelů s cílem využití této technologie zesílení pro sanaci obdobných objektů silniční a železniční infrastruktury.

Mark

FAST-J-19-5989

Default language

Czech

People responsible

Olšák Martin, Ing.
- hlavní řešitel (2019-01-01 - 2019-12-31)
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2019-12-31)
Svoboda Adam, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology -
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)