Project detail

Analýza ověřovacích zatěžovacích zkoušek zesílených mostů dodatečným předpětím

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Podstata juniorského specifického výzkumu je prokázání vhodnosti použité technologie zesílení železobetonových/předpjatých mostů a ověření předpokladů efektivního ztužení nosných konstrukcí. V rámci navrhovaného projektu výzkumu bude provedeno vyhodnocení monitoringu a zatěžovacích zkoušek, které budou verifikovány pomocí pokročilých numerických modelů s cílem využití této technologie zesílení pro sanaci obdobných objektů silniční a železniční infrastruktury.

Mark

FAST-J-19-5989

Default language

Czech

People responsible

Olšák Martin, Ing.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Svoboda Adam, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; OLŠÁK, M. Strengthening and Rehabilitation of U-Shaped RC Bridges Using Substitute Cable Ducts. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 8920718, p. 1-21. ISSN: 1687-8442.
Detail