Project detail

Kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka

Duration: 01.07.2019 — 30.06.2023

On the project

Dnešní energetická i komunikační infrastruktura přechází z centralizovaných systémů do decentralizovaných, které nabízejí mnohem otevřenější možnosti. Nicméně tyto systémy se stávají také vzájemně mnohem propojenější, komplexnější a složitější, což vyúsťuje často ve zvýšené náklady (např. při rozšiřování sítě, instalace nových prvků a následný vznik nepředvídatelných problémů, díky interoperabilitě), vznik nových hrozeb (společenských, systémových, informačních či kybernetických), snížení spolehlivosti a dalším negativním vlivům na infrastrukturu a to převážně díky skrytým vazbám systémů či jednoduše neodhalitelným závislostem. V návaznosti na tyto dnešní společensko-vědní výzvy je představen tento projekt řešící kyber-fyzikální dvojče městské infrastruktury zítřka.

Keywords
Kyberbezpečnost;Digitalizace;Digitální dvojče;Virtualizace

Mark

TK02030013

Default language

Czech

People responsible

Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2018-11-22 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2019-07-01 - 2023-06-30)

Results

SMETANIN, S.; OMETOV, A.; KOMAROV, M.; MAŠEK, P.; KOUCHERYAVY, Y. Blockchain Evaluation Approaches: State-of-the-Art and Future Perspective. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 12, p. 1-20. ISSN: 1424-8220.
Detail

MOŽNÝ, R.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; MIKULÁŠEK, M.; HOŠEK, J. Pitfalls of LPWA Power Consumption:Hands-On Design of Current Probe. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2020. p. 13-19. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail

SIKORA, M.; KRIVULČÍK, A.; FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P. Návrh pokročilého generátoru pomalých DoS a DDoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

SIKORA, M.; KRIVULČÍK, A.; FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P. Design of Advanced Slow Denial of Service Attack Generator. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. IEEE, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-9281-9. ISSN: 2157-023X.
Detail