Project detail

Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

On the project

Cílem projektu je identifikovat, popsat a nastavit proces prognózování produkce všech odpadů v ČR ve výhledu až 10 let, a to na základě dostupných a identifikovaných nových dat o odpadovém hospodářství, dále i ekonomických, socioekonomických a demografických dat. Nástroj pro tvorbu prognózy bude také umožňovat různé scénáře vývoje produkce odpadů v ČR. Nastavit postupy pro stanovení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu jako jeden ze vstupů pro prognózování produkce odpadů.

Keywords
prognóza,odpad

Mark

TIRSMZP719

Default language

Czech

People responsible

Pavlas Martin, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-10-01 - 2022-02-28)
Popela Pavel, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2018-10-01 - 2022-02-28)
Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-10-01 - 2022-02-28)
Šomplák Radovan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-10-01 - 2022-02-28)

Units

Institute of Process Engineering
- (2018-06-01 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA
- whole funder (2019-01-01 - 2022-02-28)

Results

PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; KŮDELA, J.; POPELA, P. Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení prognózování produkce odpadů v mezinárodním měřítku (Výsledek V5). 2019.
Detail

KROPÁČ, J.; VEVERKA, Z.; SUZOVÁ, J. Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení a hodnocení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu (Výsledek č. 1). Praha: Ministerstvo Životního Prostředí, 2019. s. 1-117.
Detail

PAVLAS, M.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; ROSECKÝ, M.; BOUDA, Z.; SUZOVÁ, J.; ROUPEC, J.; SZÁSZIOVÁ, L.; POPELA, P.; KŮDELA, J. Výzkumná zpráva popisující výběr vhodných metod datové analýzy a matematického modelování prognózy produkce odpadů (Výsledek V6). 2019.
Detail