Project detail

Výzkum speciální spárovací hmoty na polymerní bázi s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového druhu stavební hmoty (spárovací hmoty), založené na polymerních materiálech. Tato hmota s optimalizovaným využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů bude použitelná pro spárování do chemicky agresivních prostředí. Dílčím cílem je nalezení nových způsobů soldifikace nebezpečných odpadů vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin z jejich matrice. Snahou tohoto projektu je také využití co největšího množství těchto surovin.

Mark

FAST-J-18-5265

Default language

Czech

People responsible

Žlebek Tomáš, Ing.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail