Publication detail

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

Original Title

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

Czech Title

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY

Language

cs

Original Abstract

Tato práce je zaměřena na ověření možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu, solidifikátu, vzniklého z vybrané druhotné suroviny jako solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu (end-produktu), jako plniva do polymerní spárovací hmoty. Celkově byly ověřovány dvě technologie solidifikace, přičemž jednou z nich bylo mokré sbalkování surovin a druhou byla suchá homogenizace. Jako výhodnější se jeví využití technologie suché homogenizace, která je ekonomicky méně náročná. Možnost použití speciálně upraveného plniva byla ověřována vybranými zkouškami, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že spárovací hmota vykazovala vysoké pevnosti v tlaku, přibližně 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu až kolem 20 MPa. Vyvinutá hmota vykazuje taky velmi dobrou soudržnost s taveným čedičem.

Czech abstract

Tato práce je zaměřena na ověření možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu, solidifikátu, vzniklého z vybrané druhotné suroviny jako solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu (end-produktu), jako plniva do polymerní spárovací hmoty. Celkově byly ověřovány dvě technologie solidifikace, přičemž jednou z nich bylo mokré sbalkování surovin a druhou byla suchá homogenizace. Jako výhodnější se jeví využití technologie suché homogenizace, která je ekonomicky méně náročná. Možnost použití speciálně upraveného plniva byla ověřována vybranými zkouškami, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že spárovací hmota vykazovala vysoké pevnosti v tlaku, přibližně 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu až kolem 20 MPa. Vyvinutá hmota vykazuje taky velmi dobrou soudržnost s taveným čedičem.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT152244,
 author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek} and Rostislav {Drochytka}",
 title="MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY",
 annote="Tato práce je zaměřena na ověření možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu, solidifikátu, vzniklého z vybrané druhotné suroviny jako solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu (end-produktu), jako plniva do polymerní spárovací hmoty. Celkově byly ověřovány dvě technologie solidifikace, přičemž jednou z nich bylo mokré sbalkování surovin a druhou byla suchá homogenizace. Jako výhodnější se jeví využití technologie suché homogenizace, která je ekonomicky méně náročná. Možnost použití speciálně upraveného plniva byla ověřována vybranými zkouškami, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že spárovací hmota vykazovala vysoké pevnosti v tlaku, přibližně 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu až kolem 20 MPa. Vyvinutá hmota vykazuje taky velmi dobrou soudržnost s taveným čedičem.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2019
21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA",
 chapter="152244",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2019",
 month="january",
 pages="508--513",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}