Project detail

Chemie je život 2018 ‐ studentská vědecká konference

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

On the project

Podstatou projektu je uspořádání studentské vědecké konference pro prezentování výsledků standardních a juniorských projektů specifického výzkumu realizovaného na Fakultě chemické VUT v Brně a tím umožnit zapojeným studentům zvýšit své dovednosti v oblasti publikování a prezentování vědecko-výzkumných výsledků, vytváření sítě kontaktů (networking) a komunikace na odborná témata.

Mark

FCH-S-18-5546

Default language

Czech

People responsible

Jančář Josef, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Chemistry
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Food Science and Biotechnology
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Materials Science
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

DZIK, P. et al. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 1-159. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

VALA, M. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. 16. Praha: Czech Chemical Society Symposium Series, 2018. p. 487-528. ISBN: 2336-7210.
Detail

The Seventh Meeting on Chemistry and Life 2018. Brno (12.09.2018)
Detail