Detail projektu

Chemie je život 2018 ‐ studentská vědecká konference

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Podstatou projektu je uspořádání studentské vědecké konference pro prezentování výsledků standardních a juniorských projektů specifického výzkumu realizovaného na Fakultě chemické VUT v Brně a tím umožnit zapojeným studentům zvýšit své dovednosti v oblasti publikování a prezentování vědecko-výzkumných výsledků, vytváření sítě kontaktů (networking) a komunikace na odborná témata.

Označení

FCH-S-18-5546

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2019)