Detail projektu

Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků

Období řešení: 01.07.2018 — 31.12.2020

O projektu

Cílem projektu je vytvořit simulátor distribučních sítí s možností integrace nových prvků Smart Grids, vyhovujícím svojí strukturou výše uvedeným Nařízením Komise (EU) s a zvýšit efektivnost přípravy provozního personálu na provozní i poruchové jevy, které se mohou v distribučních sítích vyskytovat. Provozovateli distribuční sítě tak mj. odpadne nutnost provádět podrobné zkoušky na certifikovaném zařízení při jeho uvádění do provozu. Další vlastností simulátoru je schopnost modelování soudobých časově proměnných zatížení/výroby – např. FVE a VTE a upozornění na možné přetížení jednotlivých prvků sítě a potřebu časově vymezené reakce dispečera.

Klíčová slova
simulátor, distribuční sítě, obnovitelné zdroje, Smart Grids, přechodové děje, integrace obnovitelných zdrojů, certifikace personálu, výcvik personálu, modelování sítí

Klíčová slova anglicky
simulator, distribution networks, renewable sources, transients, integration of renewable sources, personnel certification, personnel training, network modeling

Označení

TK01020104

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2018 - 31.12.2020)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 31.12.2020)
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.07.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2018-08-27 - nezadáno)

Výsledky

TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M., BLAHŮŠEK, R, JURÍK. M. Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN. In Sborník konference ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-15. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail

PTÁČEK, M.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; HOJDAR, K.; HROUDA, J.; KYSNAR, F.; PROCHÁZKA, K.; EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., České Budějovice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků. 34105, užitný vzor. (2020)
Detail