Project detail

Udržitelná produkce ryb v rybnících v podmínkách klimatických změn

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2022

On the project

Navrhovaný projekt by měl přispět k lepšímu poznání současného nevyhovujícího stavu v chovech ryb v rybnících a ukázat možné směry řešení vedoucí ke stabilizaci produkce ryb. Na základě porovnání historických a současných dat o hospodaření na rybnících, rozvoji planktonních společenstev, kvalitě vodního prostředí a sedimentů budou navrženy postupy při obhospodařování rybníků vedoucí ke stabilizaci produkce ryb i v podmínkách extrémních agrometeorologických situací. Stěžejní bude sledovat chování rybničního ekosystému za kritických epizodních situací v průběhu roku (dlouhodobé sucho, vysoká teplota vody, nárazové zvýšení přítoků aj.). Sledovány budou podmínky prostředí před a po odbahnění rybníků, což je nezbytný předpoklad k vyřešení nadbytečné živinové zátěže. Projekt by měl rovněž doplnit nedostatečné znalosti o sorpci a resorpci živin na rozhraní voda-sediment v různých podmínkách prostředí, vyvinout funkční on-line analyzátory základních parametrů sedimentů. Hlavním výsledkem projektu bude funkční model predikce rizika výskytu kyslíkových deficitů v rybnících. Změny základních parametrů vodního prostředí v důsledku klimatických změn mají vliv na skladbu rybího organizmu, v projektu se zaměříme i na sledování změn ve složení rybí svaloviny jako potraviny. V kontextu komplexnosti projektu bude zhodnoceno využití odtěžených rybničních sedimentů ke zlepšení zadržení vody v lehkých typech půd, které v obdobích extrémního sucha trpí zásadním nedostatkem vody.

Keywords
stabilizace produkce ryb, funkční model predikce rizika výskytu kyslíkových deficitů

Mark

QK1810161

Default language

Czech

People responsible

Drbohlavová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2017-05-31 - not assigned)
Hrdý Radim, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-05-31 - not assigned)
Prášek Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-05-31 - not assigned)

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2017-05-31 - 2020-08-21)
Smart Nanodevices
- (2017-05-31 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo zemědělství ČR - Program aplikovaného výzkumu ZEMĚ (2017 - 2025)
- whole funder (2018-01-31 - 2022-12-31)

Results

PRÁŠEK, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; LEVEK, V.: RAMAN P01; Detektor pro kvalitativní a kvantitativní stanovení fosforu. LabSensNano (CEITEC RG1-2) T10-N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=139. (funkční vzorek)
Detail