Product detail

Detektor pro kvalitativní a kvantitativní stanovení fosforu

PRÁŠEK, J. HRDÝ, R. DRBOHLAVOVÁ, J. LEVEK, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o detektor pro analýzu přítomnosti a množství fosforu v různých formách chemického složení, ať organických (např. kyselina fytová) či anorganických (např. fosforečnany apod.) v rybničních sedimentech. Zařízení je založeno na Ramanově spektroskopii pracující se zeleným laserem s vlnovou délkou 532 nm, která byla experimentálně ověřena jako vhodný zdroj pro reálné vzorky rybničních sedimentů, umožňující eliminaci fluorescence. Skládá se z bateriového napájení, světelného zdroje (laser), sondy s kyvetou a detektoru připojeného k přenosnému PC s řídicím softwarem.

Keywords

Ramanova spektroskopie, půda, detekce, fosfor

Create date

19.12.2018

Location

LabSensNano (CEITEC RG1-2) T10-N0.66

www

Documents