Project detail

Šíření tepla v asfaltovém krytu vozovky

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2018

On the project

Projekt je zaměřen na teoreticko-experimentální výzkum šíření tepla v asfaltovém krytu vozovky, který je tvořen asfaltovou suspenzí a kamenivem s řádově vyšší tepelnou vodivostí. Tato materiálová nehomogennost krytu vozovky s náhodným rozmístěním kamenů různé frakce obalených asfaltovou suspenzí vytváří při zatížení teplotou nerovnoměrné teplotní pole, které se následně projeví trhlinami na povrchu. Cílem projektu je rozšířit poznání v této oblasti teoretickou i experimentální cestou a následně publikovat získané poznatky.

Mark

FAST-J-17-4616

Default language

Czech

People responsible

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Fečer Tomáš, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Computer Aided Engineering and Computer Science
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)