Detail projektu

Šíření tepla v asfaltovém krytu vozovky

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Projekt je zaměřen na teoreticko-experimentální výzkum šíření tepla v asfaltovém krytu vozovky, který je tvořen asfaltovou suspenzí a kamenivem s řádově vyšší tepelnou vodivostí. Tato materiálová nehomogennost krytu vozovky s náhodným rozmístěním kamenů různé frakce obalených asfaltovou suspenzí vytváří při zatížení teplotou nerovnoměrné teplotní pole, které se následně projeví trhlinami na povrchu. Cílem projektu je rozšířit poznání v této oblasti teoretickou i experimentální cestou a následně publikovat získané poznatky.

Označení

FAST-J-17-4616

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Fečer Tomáš, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)