Project detail

Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Předkládaný projekt zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení je mimo jiné směřován do oblasti predikce vlastností a chování výrobních strojů a zařízení ve všech etapách jeho životního cyklu, a to s využitím dostupných hi-tech technologií. Dále je projekt zaměřen na výzkum a vývoj konceptu aplikace nových technologií v klíčových oblastech Implementačního akčního plánu oboru strojírenská výrobní technika.

Mark

FSI-S-17-4477

Default language

Czech

People responsible

Bradáč František, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2017-01-01 - 2019-12-31)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Blecha Radim, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Čermák Jan, Bc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Drlík Michal, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Fedorycheva Irina
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Hammer Miloš, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Harčarík Matej, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Havel Radek, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Holub Michal, Ing., Dipl.-Ing, Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Holub Ondřej, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kazarian Anna, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Knobloch Josef, Ing., M.Sc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kočiš Petr, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kotek Luboš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kovář Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Krbalová Maria, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Kroupa Jiří, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Lán Radek, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Lipus Jan, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Lipus Tadeáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Marek Tomáš, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Merenus Ondřej, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Mosyurchak Andriy, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Mukhametzianova Leisan
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Nahodil Petr, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Opočenská Hana, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Ryvol David, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Šrámek Jan, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Šubrt Kamil, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Tůma Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Tůma Zdeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Turygin Andrei
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Vala Michal, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Veselkov Vladimir
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Vetiška Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Weigl Martin, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Funding resources

Brno University of Technology -
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

ANDRŠ, O. Using industry 4.0 technologies for teaching and learning in education process. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer Verlag, 2017. p. 149-156. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2194-5365.
Detail

ANDRŠ, O.; MALISZEWSKI, M. Optimization of The DC Motor State Space Controller for FPGA. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 547-553. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

OPOČENSKÁ, H.; NAHODIL, P.; HAMMER, M. USE OF MULTIPARAMETRIC DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2090-2093. ISSN: 1805-0476.
Detail

NAHODIL, P.; HAMMER, M. SELECTED CHARACTERISTICS AND DIAGNOSTICS OF MOTOR POWERED BY FREQUENCY CONVERTER. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2077-2084. ISSN: 1805-0476.
Detail

HOLUB, O.; HAMMER, M. DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE OF MACHINE TOOL SPINDLES- NEW VIEWS. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2094-2099. ISSN: 1805-0476.
Detail

MOSYURCHAK, A.; VESELKOV, V.; TURYGIN, A.; HAMMER, M. PROGNOSIS OF BEHAVIOUR OF MACHINE TOOL SPINDLES, THEIR DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2100-2104. ISSN: 1805-0476.
Detail

HARČARÍK, M.; JANKOVÝCH, R. NOISE AND STEP HEIGHT PERFORMANCE OF SELECTED OPTICAL SURFACE MEASURING INSTRUMENTS. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 5, p. 2030-2034. ISSN: 1805-0476.
Detail

JANKOVÝCH, R.; WEIGL, M.;KŮR, B. AUTOMATIC STRAIGHTENING OF HARDENED SHAFTS. MM Science Journal, 2017, vol. December, no. 5, p. 2035-2039. ISSN: 1805-0476.
Detail

MAREK, T.; MAREK, J. Mít sondu nestačí. Olomoucká 1164/85, Brno: Renishaw s.r.o., 2017. 121 s. ISBN: 978-80-87017-20-3.
Detail

ŠRÁMEK, J.; JANKOVÝCH, R. DETERMINATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY ON CMM SIOS NNM-1. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 2238-2243. ISSN: 1805-0476.
Detail

KOTEK, L.; NOSEK, A.; BARTOŠ, V. Safety Metrics of Performance for Small and Medium Enterprises - Case Study. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 2333-2337. ISSN: 1805-0476.
Detail

MOSYURCHAK, A.; VESELKOV, V.; TURYGIN, A.; HAMMER, M. PROGNOSIS OF BEHAVIOUR OF MACHINE TOOL SPINDLES, THEIR DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, vol. 2017, no. 5, p. 2100-2104. ISSN: 1803-1269.
Detail

HADRABA, P.; HADAŠ, Z. Multi Body Vibration Analysis of 3 Axis Slide for Mass Damper Design. In Engineering Mechynics 2018. Praha: Institute of Termomechanics AS, 2018. p. 281-284. ISBN: 978-80-86246-88-8.
Detail

KOTEK, L.; TŮMA, Z. NĚKTERÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÁSTROJŮ VIRTUÁLNÍ REALITY PRO PODPORU VÝVOJE VÝROBKU. In SPÔSOBY A POTENCIÁLNE POSTUPY INTEGRÁCIE PROGRESÍVNYCH INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A SOFT - SKILLS DO VÝROBNÝCH PROCESOV. Vedecký recenzovaný zborník. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018. s. 24-29. ISBN: 978-80-228-3074-4.
Detail

MAREK, T.; BERTHOLD, J.;REGEL, J.; HOLUB, M. A quasi-online geometric errors compensation method on CNC machine tool. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. Brno: Brno University of Technolgy, 2018, 2018. p. 537-541. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; POKORNÝ, Z.; JELÍNEK, A. APPLICATION OF A BALLBAR FOR DIAGNOSTICS OF CNC MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2018, no. December, p. 2601-2605. ISSN: 1803-1269.
Detail

TŮMA, J.; HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; PAVLÍK, J. Calculation of component durability based on simulation model. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technolgy, 2018. p. 477-481. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

HOLUB, M. Geometric Accuracy of Machine Tools. In Measurement in Machining and Tribology. Springer, Cham, 2019. p. 89-112. ISBN: 978-3-030-03821-2.
Detail

HOLUB, M. Kompenzace geometrické přesnosti CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM publishing, s.r.o., 2018. s. 352-364. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

MAREK, T. Měření a kontrola obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. MM publishing, s.r.o., 2018. s. 336-350. ISBN: 978-80-906310-8-3.
Detail

PRUŠA, R.; HUZLÍK, R.; HABÁN, V. Design of Passive Magnetic Axial Bearing for Seal-less Pump. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 72-77. ISBN: 978-80-214-5543-6.
Detail

FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. IDENTIFICATION OF SAFETY CULTURE LEVEL USING QUESTIONNAIRE SURVEYS. MM Science Journal, 2017, no. 5, p. 2063-2068. ISSN: 1805-0476.
Detail