Project detail

Vysoce účinné způsoby likvidace hub hnědé hniloby, zejména S. lacrymans, vybranými formami radiace, ohřevu a nových fungicidů na bázi nanočástic

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

On the project

Projekt se zabývá vývojem nových antifungálních přípravků na bázi Ag- a dalších nanomateriálů a studiem vlastností hub hnědé hniloby (S. lacrymans, C. puteana, Gloeophyllum spp., A. vaillantii aj.) působících četné ekonomické škody, studiem jejich vlastností a studiem vlivu fyzikálních veličin (různých druhů záření - gamma, mikrovlnného a tepelného) na DNA/RNA expresi vybraných hub, jejich enzymatický aparát a schopnost rozkládat dřevo.

Keywords
nanočástice; houby; antifungální; termosanace; mikrovlny; ochrana dřeva; dřevomorka; Serpula lacrymans; hniloba; kulturní dědictví

Mark

17-05497S

Default language

Czech

People responsible

Gabriel Jiří, RNDr., DrSc.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2019-12-31)
Drbohlavová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - not assigned)
Nasswettrová Andrea, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2017-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2017-01-18 - 2019-12-31)