Detail projektu

Vysoce účinné způsoby likvidace hub hnědé hniloby, zejména S. lacrymans, vybranými formami radiace, ohřevu a nových fungicidů na bázi nanočástic

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Projekt se zabývá vývojem nových antifungálních přípravků na bázi Ag- a dalších nanomateriálů a studiem vlastností hub hnědé hniloby (S. lacrymans, C. puteana, Gloeophyllum spp., A. vaillantii aj.) působících četné ekonomické škody, studiem jejich vlastností a studiem vlivu fyzikálních veličin (různých druhů záření - gamma, mikrovlnného a tepelného) na DNA/RNA expresi vybraných hub, jejich enzymatický aparát a schopnost rozkládat dřevo.

Klíčová slova
nanočástice; houby; antifungální; termosanace; mikrovlny; ochrana dřeva; dřevomorka; Serpula lacrymans; hniloba; kulturní dědictví

Označení

17-05497S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Gabriel Jiří, RNDr., DrSc.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Drbohlavová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - nezadáno)
Nasswettrová Andrea, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Středoevropský technologický institut VUT
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2017-01-18 - 2019-12-31)