Project detail

Ocelobetonová konstrukce přesných obráběcích strojů

Duration: 01.07.2017 — 31.12.2020

On the project

Cílem projektu je vývoj a zhotovení ocelobetonových komponent nosné struktury obráběcího stroje. V rámci projektu budou realizované funkční vzorky dílců lože a stojan, které budou splňovat podmínku modularity a možnosti využití v širokém spektru strojů z produkce společnosti TOS Kuřim-OS, a.s. Technickou předností a konkurenční výhodou pokročilého řešení nosné struktury bude dosažení vysokých dynamických a tuhostních parametrů stroje, které umožní výkonnější a efektivnější provádění technologických operací na širokém spektru tvarově složitých obrobků, a to za současného předpokladu zachování dlouhodobé rozměrové stálosti a dosažení vysoké přesnosti obrábění.

Keywords
kompozitní průřez, ocelobeton, obráběcí stroj, lože, stojan

Key words in English
composite steel and concrete structure, machine tool, bedding, stand

Mark

FV20595

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2017-07-01 - 2020-12-31)
Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-07-01 - 2020-12-31)
Girgle František, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-07-01 - 2020-12-31)
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2017-07-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-07-01 - 2020-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-07-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- whole funder (2017-07-01 - 2020-12-31)

Results

GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; ŠULÁK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou. In Zborník príspevkov z 11. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava, 2019. s. 89-94. ISBN: 978-80-227-4973-2.
Detail