Project detail

Digitální spektrometr směsných polí fotonů a neutronů

Duration: 01.07.2017 — 31.12.2019

On the project

Předkládaný projekt si vytyčuje za cíl vývoj nového zařízení, které umožní měření směsných polí nízkoenergetických fotonů a neutronů v rozsahu cca 20 keV až 1 MeV. Digitální spektrometr pro směsná pole nízkoenergetických fotonů a neutronů je určen zejména pro výzkumné ústavy a metrologické laboratoře v oblasti atomové fyziky, výrobce neutronových zdrojů záření a také pracoviště s vysokoenergetickými urychlovači. Právě poslední zmíněná oblast použití se v poslední dekádě velmi rozšířila vzhledem k tomu, že se i v rámci ČR významně rozšířila síť komerčních producentů radiofarmak a pracoviště protonových center. S tím také roste poptávka po monitorech příkonu dávkového ekvivalentu neutronů a také charakterizace pole neutronů - neutronová spektrometrie.

Keywords
Spektrometrie; směsné pole; fotony; neutrony; detekce; ionizující záření; funkční vzorek; analog/číslo převodník - A/D převodník; digitální karta; separace odezev detektorů.

Key words in English
Spectrometry; mixed field; photons; neutrons; detection; ionizing radiation; functional sample; analog/digital converter - A/D converter; digital card; separation of detectors responses.

Mark

FV20453

Default language

Czech

People responsible

Král Jan, Ing. - fellow researcher
Povalač Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kubíček Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2017-10-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2017-09-12 - 2019-12-31)

Results

KRÁL, J.; KUBÍČEK, M.; JANČÁŘ, A.; MATĚJ, Z.; MRAVEC, F.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; KOPECKÝ, Z.; HERMAN, O.; OKROUHLICA, P.: LLEND-01; Laboratorní spektrometr nízkoenergetických neutronů. VF, a.s. Svitavská 588 679 21 Blansko. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2019/laboratorni_spektrometr_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KRÁL, J.; KUBÍČEK, M.; MATĚJ, Z.; JANČÁŘ, A.; MRAVEC, F.; HERMAN, O.; PAVELEK, M.: SND-02; Energeticky kompenzovaný monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů. VF, a.s. Svitavská 588 679 21 Blansko. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2019/monitor_davkoveho_prikonu_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail