Detail projektu

Digitální spektrometr směsných polí fotonů a neutronů

Období řešení: 01.07.2017 — 31.12.2019

O projektu

Předkládaný projekt si vytyčuje za cíl vývoj nového zařízení, které umožní měření směsných polí nízkoenergetických fotonů a neutronů v rozsahu cca 20 keV až 1 MeV. Digitální spektrometr pro směsná pole nízkoenergetických fotonů a neutronů je určen zejména pro výzkumné ústavy a metrologické laboratoře v oblasti atomové fyziky, výrobce neutronových zdrojů záření a také pracoviště s vysokoenergetickými urychlovači. Právě poslední zmíněná oblast použití se v poslední dekádě velmi rozšířila vzhledem k tomu, že se i v rámci ČR významně rozšířila síť komerčních producentů radiofarmak a pracoviště protonových center. S tím také roste poptávka po monitorech příkonu dávkového ekvivalentu neutronů a také charakterizace pole neutronů - neutronová spektrometrie.

Klíčová slova
Spektrometrie; směsné pole; fotony; neutrony; detekce; ionizující záření; funkční vzorek; analog/číslo převodník - A/D převodník; digitální karta; separace odezev detektorů.

Klíčová slova anglicky
Spectrometry; mixed field; photons; neutrons; detection; ionizing radiation; functional sample; analog/digital converter - A/D converter; digital card; separation of detectors responses.

Označení

FV20453

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kubíček Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Král Jan, Ing. - spoluřešitel
Povalač Aleš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.10.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2017-09-12 - 2019-12-31)

Výsledky

KRÁL, J.; KUBÍČEK, M.; JANČÁŘ, A.; MATĚJ, Z.; MRAVEC, F.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; KOPECKÝ, Z.; HERMAN, O.; OKROUHLICA, P.: LLEND-01; Laboratorní spektrometr nízkoenergetických neutronů. VF, a.s. Svitavská 588 679 21 Blansko. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2019/laboratorni_spektrometr_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KRÁL, J.; KUBÍČEK, M.; MATĚJ, Z.; JANČÁŘ, A.; MRAVEC, F.; HERMAN, O.; PAVELEK, M.: SND-02; Energeticky kompenzovaný monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů. VF, a.s. Svitavská 588 679 21 Blansko. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2019/monitor_davkoveho_prikonu_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail