Project detail

Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu

Duration: 01.06.2017 — 31.12.2020

On the project

Počet operací náhrady kolenního kloubu neustále narůstá. Přesto je i v dnešní době stále významným problémem omezená životnost náhrad, kdy je nutné v případě jejich selhání provést revizní operaci. Ta představuje významný zásah do kvality života pacienta. Mezi nejčastější příčiny vedoucí k selhání náhrady patří aseptické uvolnění v důsledku osteolýzy. Jedná se o degradační proces, při kterém dochází k zánětlivé reakci uvolněných otěrových částic a okolní tkáně. Opotřebení artikulujících ploch, které bezprostředně souvisí s procesy tření a mazání, tak představuje z hlediska životnosti náhrady zásadní problém. Při snaze omezit míru otěru a v konečném důsledku tak zlepšit kvalitu života pacientů je proto nutné porozumět tribologickým procesům v kontaktu.

Keywords
tribologie; náhrada; kolenní kloub

Key words in English
Tribology; replacement; knee joint

Mark

LTAUSA17150

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2016-10-17 - not assigned)
Látal Roman, Ing.
- fellow researcher (2017-06-01 - 2020-12-31)
Nečas David, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-06-01 - 2020-12-31)
Rebenda David, Ing.
- fellow researcher (2017-06-01 - 2020-12-31)
Vrbka Martin, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-06-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2017-06-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION

- whole funder (2017-06-01 - 2020-12-31)

Results

NEČAS, D.; VRBKA, M.; GALANDÁKOVÁ, A.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. On the observation of lubrication mechanisms within hip joint replacements. Part I: Hard-on-soft bearing pairs. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2019, vol. 89, no. 1, p. 237-248. ISSN: 1751-6161.
Detail

CHOUDHURY, D.; RANUŠA, M.; FLEMING, R. A.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; TEETER M. G.; GOSS, J.; ZOU, M. Mechanical Wear and Oxidative Degradation Analysis of Retrieved Ultra High Molecular Weight Polyethylene Acetabular Cups. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2018, vol. 79, no. 1, p. 314-323. ISSN: 1751-6161.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. The Effect of Kinematic Conditions and Synovial Fluid Composition on the Frictional Behaviour of Materials for Artificial Joints. Materials, 2018, vol. 11, no. 5, p. 1-12. ISSN: 1996-1944.
Detail

REBENDA, D.; ČÍPEK, P.; NEČAS, D.; VRBKA, M.; HARTL, M. Effect of Hyaluronic Acid on Friction of Articular Cartilage. In Engineering Mechanics 2018. First. Praha: Institute of Theretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018. p. 709-712. ISBN: 978-80-86246-91-8.
Detail

ČÍPEK, P.; REBENDA, D.; NEČAS, D.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I. Development of reciprocating tribometer for testing synovial joint. In Engineering Mechanics 2018. Engineering Mechanics 2018. First edition. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, Prague, 2018. p. 169-172. ISBN: 978-80-86246-88-8. ISSN: 1805-8256.
Detail

ZEMAN, J.; RANUŠA, M.; VRBKA, M.; GALLO, J.; M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. UHMWPE acetabular cup creep deformation during the run-in phase of THA's life cycle. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2018, vol. 87, no. 1, p. 30-39. ISSN: 1751-6161.
Detail

NEČAS, D.; USAMI, H.; NIIMI, T.; SAWAE, Y.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Running-in friction of hip joint replacements can be significantly reduced: The effect of surface-textured acetabular cup. Friction, 2020, vol. 8, no. 6, p. 1137-1152. ISSN: 2223-7690.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; GALLO, J.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. On the observation of lubrication mechanisms within hip joint replacements. Part II: Hard-on-hard bearing pairs. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2019, vol. 89, no. 1, p. 249-259. ISSN: 1751-6161.
Detail

NEČAS, D.; SADECKÁ, K.; VRBKA, M.; GALLO, J.; GALANDÁKOVÁ, A.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Observation of lubrication mechanisms in knee replacement: A pilot study. Biotribology, 2019, vol. 17, no. 2019, p. 1-7. ISSN: 2352-5738.
Detail

ČÍPEK, P.; REBENDA, D.; VRBKA, M.; HARTL, M. OBSERVATION OF LUBRICATION FILM IN SYNOVIAL JOINT. In Proceedings on Engineering Science. Proceedings on Engineering Sciences - 16th International Conference on Tribology. Kragujevac: University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 2019. p. 687-692. ISSN: 2620-2832.
Detail

REBENDA, D.; ČÍPEK, P.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I. Effect of Hyaluronic Acid Molecular Weight on Friction of Articular Cartilage. In Proceedings on Engineering Sciences - 16th International Conference on Tribology. Proceedings on Engineering Sciences - 16th International Conference on Tribology. Kragujevac: University of Kragujevac, Faculty of Engineering, 2019. p. 693-697. ISSN: 2620-2832.
Detail

ČÍPEK, P.; REBENDA, D.; NEČAS, D.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Visualization of Lubrication Film in Model of Synovial Joint. Tribology in Industry, 2019, vol. 41, no. 3, p. 387-393. ISSN: 0354-8996.
Detail

LU, X.; NEČAS, D.; MENG, Q.; REBENDA, D.; VRBKA, M.; HARTL, M.; JIN, Z. Towards the direct validation of computational lubrication modelling of hip replacements. Tribology International, 2020, vol. 146, no. 6, p. 106240-106240. ISSN: 0301-679X.
Detail

POLNICKÝ, V.; VRBKA, M.; NEČAS, D.; RANUŠA, M.; REBENDA, D.: Simulátor kolenního kloubu; Simulátor kolenního kloubu s proměnnými kinematickými a zátěžnými podmínkami. Laboratoř tribologie A2/402 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=366. (funkční vzorek)
Detail