Product detail

Simulátor kolenního kloubu s proměnnými kinematickými a zátěžnými podmínkami

POLNICKÝ, V. VRBKA, M. NEČAS, D. RANUŠA, M. REBENDA, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Experimentální simulátor kolenního kloubu umožňuje aplikovat proměnné kinematické a zátěžné podmínky s ohledem na aktuální platné standardy pro testování biotribologických vlastností kolenních náhrad. V průběhu cyklu je možné regulovat rozsah rotace flexe/extenze, rozsah translace anterior/posterior a velikost zatížení. Kontakt je realizován mezi originální femorální komponentou a transparentní PMMA tibiální vložkou. In situ pozorování utváření mazacího filmu mezi kontaktními povrchy probíhá prostřednictvím mikroskopu a kamery s vysokou citlivostí.

Keywords

Simulátor; náhrada kolenního kloubu; tranzietní zatěřování; proměnná kinematika; tribologie

Create date

30.11.2017

Location

Laboratoř tribologie A2/402 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno

www