Project detail

Modernizace vzdělávací infrastruktury ÚSI

Duration: 01.05.2019 — 31.05.2021

On the project

Projekt řeší primárně přístrojovou vybavenost pro inovovaný navazující magisterský studijní program Expertní inženýrství v dopravě, který bude připravován pro akreditační řízení v rámci výzvy ESF 02_15_015, SC1, aktivita 3 projekt VUT v Brně s názvem MOST. Aktivity projektu jsou zaměřeny na doplnění a zkvalitnění výukových laboratoří přístrojovou technikou a materiálně-technickou základnou pro praktické předměty.

Keywords
inovovaný navazující magisterský studijní program, Expertní inženýrství v dopravě, modernizovaná výuková infrastruktura, modernizace, přístroje, studenti.

Key words in English
the upgraded follow-up master study program, expert engineering in transport, a modernised learning infrastructure, modernization, instruments, students.

Default language

Czech

People responsible

Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křižák Michal, Ing. - fellow researcher
Maxera Pavel, Ing. - fellow researcher
Lauermann Marek, Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Expertise in Mechanical Engineering, Analysis of Traffic Accidents and Vehicle Assessment
- (2019-05-01 - 2020-12-31)
Institute of Forensic Engineering
- (2016-08-23 - 2016-08-23)

Funding resources

Evropská unie - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

- whole funder (2017-10-31 - 2021-05-31)